Topkapı'dan Edirnekapı'ya Surlar Dünü ve Bugünü

Topkapı'dan Edirnekapı'ya Surlar
1. Fotoğraf: 19. yy
2. Fotoğraf: Caner Cangül, 2012