Keçecizade Fuat Paşa Türbesi Dünü ve Bugünü

Keçecizade Fuat Paşa Türbesi, Sultanahmet
1. Fotoğraf: (?) 1870-1890 arası
2. Fotoğraf: Caner Cangül, 2008