Kağıthane Deresi Dünü ve Bugünü

Kağıthane Deresi
1. Fotoğraf: (Tahmini 19. yy)
2. Fotoğraf: Caner Cangül, Aralık 2008