İmrahor Camii Narteks Girişi Dünü ve Bugünü

İmrahor Camii
1. Fotoğraf: Nicholas V. Artamonoff, Nisan 1935
2. Fotoğraf: Caner Cangül, Ocak 2009