Hekimoğlu Ali Paşa Camii Sebili Dünü ve Bugünü

Hekimoğlu Ali Paşa Camii Sebili
1. Fotoğraf: ?
2. Fotoğraf: Caner Cangül, Ağustos 2008