Fildamı Açık Sarnıcı Dünü ve Bugünü

Fildamı Açık Sarnıcı, Bakırköy
1. Fotoğraf: Nicholas V. Artamonoff, Aralık 1935
2. Fotoğraf: Caner Cangül, Aralık 2008