Amcazade Külliyesi Şadırvanı Dünü ve Bugünü

Amcazade Külliyesi Şadırvanı, Fatih
1. Fotoğraf: ? 1910-15
2. Fotoğraf: Caner Cangül