Topkapı Sarayı Bab-üs Selam Dünü ve Bugünü

1918 ve Aralık 2009 fotoğrafları