Kasımpaşa Eski Fotoğrafları

Piyale Paşa Camii
Kadınlar Çeşmesi

Piyalepaşa

Şişhane Tarafından Kasımpaşa

Kaptan-ı Derya Hacı Hüseyin Paşa ÇeşmesiHacı HüsrevKasımpaşa Mevlevihanesi